Croeso!

Diolch am ymweld â gwefan prosiect Dyfodol Cambrian Futures. Cewch wybodaeth yma am ein prosiect ac hefyd rhai o'n gweithgareddau diweddar.

Welcome!

Thank you for visiting the Dyfodol Cambrian Futures website. You'll find here information about the project and some recent activities. 

www.thecambrianmountains.co.uk

#cambrianmountains

VISIT CAMBRIAN MOUNTAINS.LATER.

               PLEASE DO NOT VISIT THE CAMBRIAN MOUNTAINS AT THIS TIME.                 

AVOID ALL UNNECEASSARY TRAVEL WITHIN WALES.

CORONAVIRUS/CORVID-19: LATEST VISIT WALES GUIDELINES:

HERE

Cambrian Mountains Initiative

Mae Menter Mynyddoedd Cambrian yn gorff sy'n cefnogi datblygiadau mewn cymunedau ar draws y rhan mynyddig yma o Gymru sy'n cynnwys ardal Pumlumon, Elenydd, Mallaen a Llanllwni/Brechfa.

The Cambrian Mountains Initiative is an organization that promotes development in the part of Wales that includes the uplands of Pumlumon, Elenydd, Mallaen and Llanllwni/Brechfa.

 

 

Dyfodol Cambrian Futures

Prosiect â ffocws ar gynyddu ymwybyddaieth o Fynyddoedd Cambrian ac i ymchwilio i'r syniad o gael statws swyddogol i'r rhan yma o Gymru.

A project to increase the profile of the Cambrian Mountains and research the opportunities that receiving official status would offer.

 

Cysylltwch
Contact

Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ymweld â'r dudalen yma. Ymunwch a ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Please contact us by visiting

this page. Join us too on the various social media channels.

 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Here's what happening on our Instagram page

#cambrianmountains

© 2018 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255