Croeso!

Diolch am ymweld â gwefan Mynyddoedd Cambrian. Cewch wybodaeth yma am natur, treftadaeth a llwybrau yn ogystal a'r wybren dywyll a chynyrch lleol.

Welcome!

Thank you for visiting the Cambrian Mountains website. You'll find information about the nature, heritage, trails as well as dark skies and local produce.

www.thecambrianmountains.co.uk

#cambrianmountains

Adroddiad: Statws Tirwedd i Fynyddoedd Cambrian

Report: Landscape Status for the Cambrian Mountains

Cambrian Mtns landscape status discussio
Cambrian Mountains Initiative

Mae Menter Mynyddoedd Cambrian yn gorff sy'n cefnogi datblygiadau mewn cymunedau ar draws y rhan mynyddig yma o Gymru sy'n cynnwys ardal Pumlumon, Elenydd, Mallaen a Llanllwni/Brechfa.

The Cambrian Mountains Initiative is an organization that promotes development in the part of Wales that includes the uplands of Pumlumon, Elenydd, Mallaen and Llanllwni/Brechfa.

 

 

Gweithio Gyda'n Gilydd

Prosiect â ffocws ar gynyddu ymwybyddaieth o Fynyddoedd Cambrian ac i ymchwilio i'r syniad o gael statws swyddogol i'r rhan yma o Gymru.

A project to increase the profile of the Cambrian Mountains and research the opportunities that receiving official status would offer.

 

Cysylltwch
Contact

Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ymweld â'r dudalen yma. Ymunwch a ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Please contact us by visiting

this page. Join us too on the various social media channels.

 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Here's what happening on our Instagram page

#cambrianmountains