Darganfod teithiau cerdded cymunedol

Discover community walking trails

CM Legs 11 logo.jpg
24 Gopa Uchaf Jac.JPG

Get healthy-Get walking

In the Cambrian Mountains

Dewch i ddarganfod un ar ddeg cymuned arbennig ym Mynyddoedd Cambrian drwy gerdded un ar ddeg o lwybrau. Dilynwch yn olion traed aelodau'r gymuned wrth iddynt eich tywys i fan godidog eu milltir sgwar. Bydd yna siop, gaffi, tafarn a bwyty yn agos i nifer o'r teithiau yma.

Defnyddiwch y map i ddarganfod lleoliad eich taith a chefnogwch y busnesau yno.

Rydyn wedi enwi ein teithiau yn Cambrian Mountains Legs 11 ac yn barod yn edrych ymlaen at wneud rhagor o deithiau mewn rhagor o gymunedau yn 2021!

Dilynwch:

Cod Cefn Gwlad

Rhowch wybod i rhywun eich bod am 

un o'r teithiau yma-neu ewch á ffrind

gyda chi.

Come and discover eleven amazing communities and the big green spaces of the Cambrian Mountains by walking eleven local footpaths. Follow in the footsteps of community members as they walk the local byways. You'll find a local shop, café, tearoom, pub and restaurant near most of these trails.

Use the map to discover the location of your walk and support the businesses near it.

We've named this year's series of walks the Cambrian Mountains Legs 11. We already have another set of walks and communities signed up for 2021!

Follow the:

The Countryside Code

Please tell someone that you are doing one of

these walks-better still, take a

friend with you.

adventuresmart-uk-logo-p.png

 

The Top 11 Cambrian Mountains Community Trails

for 2020- The Year of the Outdoors

 

#CambrianMountains #NationalWalkingMonth

Navigation skills will be required for many of these walks. 

Some will be well-signposted. Most routes are out and back but some will be full circular walks.

Click on the map for a downloadable pdf of the route.

Click on Route for further info including a 'fly-through' of the route.

Click on Follow to see a short video of the walk.

Complete all walks and send us your photos via the

Mynyddoedd Cambrian Mountains social media channels.

Don't forget to use #CambrianMountains 

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
1 Pumsaint.jpg

Taith/Walk 1

Pumsaint

Route   Follow Claire

1 Pumsaint image.jpg
6 Llanwrtyd.jpg

Taith/Walk 6

Llanwrtyd

Route

Follow Martin

 

IMG_6132.jpg
2 Caersws.jpg

Taith/Walk 2

Caersws

     Route     Follow Helen

2 Caersws Image.JPG
3 Elan Valley.jpg

Taith/Walk 3

Elan Valley

Route  Follow Sorcha

5.jpg
4 Llanidloes.jpg

Taith/Walk 4

Llanidloes

Route

Follow Huw

IMG_5516.JPG
7 Llanllwni.jpg
8 Rhayader.jpg
9 Tregaron.jpg

Taith/Walk 7

Llanllwni

Route

Follow Nia

 

Taith/Walk 8

Rhayader

Route

Follow Toby

 

Taith/Walk 9

Tregaron

Route

Follow Mick

DSC_0692.JPG
9 Tregaron image.jpg
11 Ponterwyd.jpg

Taith/Walk 11

Ponterwyd

Route

Follow Claire

11 Ponterwyd image.jpg
IMG_6204.jpg
5 Llanddewi Brefi.jpg

Taith/Walk 5

Llanddewi Brefi

Route

Follow Caryl

 

DSC_1024 (1024x683).jpg
10 Llandovery.jpg

Taith/Walk 10

Llandovery

Route

Follow Handel

 

DSC_0135.JPG

Visit the following websites and discover walking in Ceredigion, Carmarthenshire and Powys.

www.discoverceredigion.wales

wwwdiscovercarmarthenshire.com

www.midwalesmyway.com

Mae nifer o'r cymunedau uchod yn gymunedau   Croeso i Gerddwyr.

WaW-Welsh-colour-logo-Round.png

Many of the above communities are Walkers are Welcome communities