Discover the Cambrian Mountains

between the

Coastal Way and the Cambrian Way

#cambrianmountains 

#devilsbridge #elanvalley #rhayader

Ewch igam-ogam / Go zig-zagging
Dewch i ddarganfod Mynyddoedd Cambrian gan deithio'n ara' bach rhwng Ffordd Yr Arfordir a Ffordd Cambria.
Come and discover the Cambrian Mountains by travelling carefully between the Coastal Way and the Cambrian Way.

Teulu o dri llwybr cenedlaethol yw Ffordd Cymru, sydd yn arwain ymwelwyr ar hyd yr arfordir gorllewinol, ar draws y gogledd, a thrwy cadarnle mynyddig Cymru.

Mae’r llwybrau yn amlygu atyniadau a phrofiadau sy’n unigryw i Gymru ar hyd y ffordd: ein rhyfeddodau naturiol, tirnodau, trefi, orielau ac amgueddfeydd.  

The Wales Way is a family of three national routes that lead visitors along the west coast, across North Wales, and through Wales’ mountainous heartland. 

The routes highlight unmissable attractions and uniquely Welsh experiences along the way: natural wonders, landmarks, towns, galleries and museums.

Here's a sketch of one of the routes across the

Cambrian Mountains

CAM003 Map Only (No numbers).jpg