Dyfodol Cambrian Futures 
Gweithio Gyda'n Gilydd

 

2017 2021.jpg

Mae prosiect Gweithio Gyda'n Gilydd wedi'i ariannu  gan y GDG ac yn cael ei drefnu gan Fenter Mynyddoedd Cambrian.

Rhan ariennir y prosiect gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Powys a Chyngor Sir Gâr.

Derbynia'r prosiect gymorth gan Ymddiriedolaeth Cymunedol Fferm Wynt Cefn Croes, Prifysgol Aberystwyth ac Ymddiriedolaeth Cwm Elan.

 

Dros y blynyddoedd nesaf, gyda chymorth cymunedau Mynyddoedd Cambrian, gobeithiwn wneud y canlynol:

  1. Codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r ardal ymhysg pobl lleol ac hefyd ymwelwyr

  2. Cynnyddu'r defnydd o Mynyddoedd Cambrian mewn deunyddiau marchnata

  3. Ymchwilio a rhannu ein darganfyddiadau'n ymwneud â chael statws swyddogol i'r rhan yma o Gymru

Dafydd Wyn Morgan
GGG Project Manager
 

The Gweithio Gyda'n Gilydd project is an RDP-funded project delivered by the Cambrian Mountains Initiative and part-funded by the European Agricultural Fund for Rural Development,

Ceredigion County Council, Powys County Council and Carmarthenshire County Council.

The project also receives support from the Cefn Croes Windfarm Community Trust, Aberystwyth University and the Elan Valley Trust. 

With the support from local communities in the Cambrian Mountains we aim to work on the following

  1. Increase the profile and understanding of the region with local residents and visitors

  2. Increase the use of the words Cambrian Mountains on marketing materials and platforms

  3. Research to opportunities possible from gaining official status fo this wonderful part of Wales

Esther Wakeling
GGG Project Manager/Admin

Born in Ceredigion and raised in Carmarthenshire, I spent ten years as a primary school teacher in a 140-pupil rural community school in Ceredigion. I followed this by moving to work in tourism and community development then progressing on to running EU-Funded projects for organisations including Aberystwyth University and Ceredigion County Council. I love the great outdoors and can be found leading walks on various Cambrian Mountains summits on most weekends, including my favourite mountain in the world, Pumlumon Fawr 2468ft. I am a fluent Welsh speaker.

I am a graduate of Aberystwyth University where I studied for both my Degree and Masters. I grew up in Ceredigion in view of the Cambrian Mountains and now live at the very foot of the western side with my husband and my son. I have worked in the field of Community Development for the past 13 years and love the work and the variety this field offers. Whilst not originally from Wales I have learnt Welsh and have embraced the Cambrian Mountains way of life and I consider myself very lucky to live and work in such an outstandingly beautiful landscape.

All logos.jpg