top of page
  • cambrianmountains

Swydd ar gael/We're hiring

Updated: Jan 25

Prosiect Menter Y Mynydd - Hyd at ddiwedd Rhagfyr 2024

Menter Y Mynydd Project - Until the end of December 2024

Swydd : Swyddog Prosiect Menter Y Mynydd


Mae’n bleser gennym allu croesawu aelod newydd i dîm Menter Mynyddoedd Cambrian er mwyn ein helpu i gefnogi busnesau lleol ym Mhowys i ffynnu. Mae ein prosiect yn ymwneud ag arddangos y busnesau annibynnol gwych sy’n ffurfio rhan mor annatod o gymunedau Mynyddoedd Cambrian. Hoffwn eu helpu i dyfu mewn ffordd sy’n parchu nodweddion arbennig yr Ardal o Harddwch Naturiol Syfrdanol. Mae’r swydd gyffrous hon yn un ymarferol, sy’n addas ar gyfer rhywun sydd eisiau cwrdd â phobl newydd ac ymestyn am y Ser. Job : Menter Y Mynydd Project Officer


We are delighted to be able to welcome a new team member to the Cambrian Mountains Initiative to help us support local businesses in Powys to thrive. Our project is about showcasing the fantastic independent businesses that form such a vital part of the communities within the Cambrian Mountains. We want to help them to grow in a way that respects the special qualities of this Area of Astounding Natural Beauty. This is an exciting hands-on role suited to someone who wants to meet new people and reach for our starry Dark SkiesAriannwyd y swydd yma gan/This post is funded by445 views0 comments

Comments


bottom of page