top of page
  • cambrianmountains

Ewch i Dwrio / Go Rummaging


TWRIO

Cadwch y dyddiad Mwy o fanylion i ddod!

16eg o Dachwedd o 2-8pm yn Amgueddfa a Chanolfan y Barcud Tregaron Kite Centre & Museum(Canolfan Dreftadaeth Tregaron)

Mae prosiect Coastal Uplands: Heritage and Tourism yn eich gwahodd i ddod draw i rannu eich hen luniau, arteffactau a hen bethau anghofiedig sy’n cynrychioli hanes a threftadaeth ardal Mynyddoedd Cambrian.

Bydd hen ffilmiau o'r ardal yn cael eu harddangos, a siaradwyr gwadd i'w cadarnhau

Te a chacen ar dap wrth gwrs!

Rhannwch yn eang os gwelwch yn dda.

Ebostiwch : Dafydd ar dyfodolcambrianfutures@gmail.com am rhagor o wybodaeth!

---------TWRIO

Save the date More details to come!

16th of November from 2-8pm in Amgueddfa a Chanolfan y Barcud Tregaron Kite Centre & Museum(Tregaron Heritage Centre)

The Coastal Uplands: Heritage and Tourism project invites you to come along and share your old photos, artefacts and forgotten old things that represent the history and heritage of the Cambrian MountainsI area.

Old films from the area will be exhibited, and guest speakers to be confirmed

Tea and cake on tap of course!

Please share widely.

Email: Dafydd at dyfodolcambrianfutures@gmail.com for more information!

83 views0 comments

Comments


bottom of page