top of page
  • cambrianmountains

Cofrestrwch nawr

Prosiect Menter Y Mynydd 2024Mae gennym ni brosiect newydd yma ym Menter Mynyddoedd Cambrian CBC. Byddem wrth ein bodd pe baech yn ran ohono ac yn elwa ohono. Mae’n brosiect deuddeg mis felly nid oes gennym lawer o amser.

 

***


Yn gyntaf. Mae gennym gyfle am swydd sy'n gysylltiedig â'r prosiect. Gellir dod o hyd i fanylion y swydd newydd yma:


 

Os oes gennych ddiddordeb, neu'n gwybod am rywun a fyddai'n mwynhau gweithio ar hyn gyda ni, plis rhannwch.

 

***

 Yn ail, y prosiect ei hun-Menter Y Mynydd.

 

Mae'n cael ei hariannu gan lywodraeth y DU fel rhan o'r rhaglen Ffyniant Bro a'i weinyddu trwy Tyfu Canolbarth Cymru gan Gyngor Sir Powys. Bydd y prosiect yn bennaf yn canolbwyntio ar fusnesau ym Mhowys yn neu ar bwys Mynyddoedd Cambrian.  

 

Nodau’r prosiect yw:

 

1. Adeiladu brand Mynyddoedd Cambrian er budd busnesau

• Gweithio gyda chi i ddatblygu cynllun gweithredu strategol ar gyfer marchnata Mynyddoedd Cambrian

• Cynnig cymorth i chi ar sut i wneud y gorau o briodoleddau Mynyddoedd Cambrian

 

 

2. Datgloi potensial Mynyddoedd Cambrian ar gyfer llety

• Lletyau i dynnu sylw at dreftadaeth, atyniadau, digwyddiadau a chynnyrch lleol gydag ymgyrch hyrwyddo ar gyfer llety sy'n cymryd rhan

 

 

3. Datblygu rhwydwaith Hyrwyddwyr Manwerthu Mynyddoedd Cambrian

• Creu deunyddiau marchnata sy'n tynnu sylw at gynnyrch lleol a phencampwyr manwerthu lleol.

 

4. Tyfu rhwydwaith Cynhyrchwyr a Gwneuthurwyr Mynyddoedd Cambrian

  • Cyfle i arddangos cynnyrch lleol mewn amrywiaeth o leoedd

  • Cynhyrchu cynnyrch newydd wedi’i ysbrydoli gan Mynyddoedd Cambrian

 Gobeithiwn y gallwch gymryd rhan gyda ni yn ystod y deuddeg mis nesaf a gwneud y mwyaf o'r cyllid gwerthfawr hwn.

 

Fel rhan o'n ffordd o weithio drwy twristiaeth adfywiol, byddem wir yn gwerthfawrogi eich mewnbwn ar ddechrau'r prosiect fel eich bod yn cael cyfle gwych i elwa ohono.

 

Os hoffech fod yn rhan o brosiect Menter Y Mynydd eleni, plis wnewch chi lenwi’r ffurflen sydyn yma:

 

 

 

***

 

Cofiwch ei fod yn Ddiwrnod Mynyddoedd Cambrian ar Chwefror 28ain 2024. Diwrnod lle gallwch chi hyrwyddo'ch hun a sut rydych chi'n gysylltiedig â’r ucheldir mynyddig.

 

 

***

 

Isod mae'r logo brand newydd ar gyfer Mynyddoedd Cambrian. Os byddwch yn ei roi ar eich gwefan, rhowch wybod i ni a byddwn yn arddangos y wefan honno ar ein cyfryngau cymdeithasol yn y cyfnod cyn Chwefror 28ain a thu hwnt.

 Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi yn 2024.

19 views0 comments

Comments


bottom of page