Menter

Mynyddoedd Cambrian Mountains

Initiative

CAM003 Map Only (No numbers).jpg

Nôd Menter Mynyddoedd Cambrian yw i gynnal gweithgareddau sudd o fudd i'r cymunedau sy'n byw yn y rhan yma o Gymru, yn benodol:

  1. Gweithio gyda cymuendau, cynhyrchwyr lleol, darparwyr twristiaeth a chynnig cymorth;

  2. hyrwyddo'r amgylchedd naturiol a adeiladol

  3. hyrwyddo gwasnaethau eco-sustem

  4. gweithio gyda phartneriaid er lles datlbygu cyrhcfan twristiaeth penodol

  5. sicrhau dealltwriaeth o'r ardal ymhysg pobl lleol ac ymwelwyr

The aim of the Cambrian Mountains Initiative is to offer activities that are of value to the communities of this part of Wales, specifically:

  1. Working with communities, local producers, tourism operators and provide support;

  2. support the natural and built in environment

  3. support provision of ecosystem services

  4. work with partners to establish the area as a distinct tourism destination

  5. ensure an understanding of the area with local communities and visitors

Cliciwch ar y map

Click on the map