Statws Tirwedd i Fynyddoedd Cambrian

Astudiaeth dichonoldeb

Landscape Status for the Cambrian Mountains

Feasibility Study

 

Gweler isod y dogfennau amrywiol ar gyfer yr astudiaeth uchod. Cewch ddewis y ddogfen byr (Dogfen Trafodaeth) neu'r ddogfen llawn (Dogfen Technegol).

Mae croeso i chi ymateb i'r astudiaeth drwy lenwi holiadur ar lein.

Please find below the various documents for the above study. You can choose to read the short report (Discussion Document) or the full report (Technical Document).

Feel free to respond to the study by completing the online survey.

Dogfen

Trafodaeth

Discussion Document

Dogfen

Technegol

Technical Document

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255