Prosiect Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa

Brechfa Forest West Wind Farm Project

 

Bilingual brechfa logo JPG (1).jpg

Mae Menter Mynyddoedd Cambrian yn falch iawn cael gweithio gyda Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Coedwig Gorllewin Brechfa yn 2021.

Byddwn yn ymgynghori gyda'r gymuned i weld sut allwn ni fod o gymorth i'r rhan yma o Fynyddoedd Cambrian.

Rydyn eisioes wedi gweithio gyda'r ardal prydferth yma ers 2017 gan gyflawni'r canlynol:

 • Cynnal digwyddiadau ymgysylltu yn 2018 a 2019

 • Cynnwys cymuned Brechfa a Mynydd Llanllwni ar fap ymwelwyr

 • Creu taith gerdded o bentref Llanllwni i gopa Mynydd Llanfihangel Rhos-y-corn

 • Gwneud cais llwyddiannus ar gyfer statws Safle Darganfod yr Wybren Dywyll ar gyfer Mynydd Llanllwni

 • Ymweld a thrafod dros y ffon gyda rhai busnesau lleol

 • Dod a awdur deithiol i'r ardal yn ystod ei wythnos ym Mynyddoedd Cambrian yn 2020

 • Ymweliad a Pharc Victoria i drafod syniadau a chyngori

 • Creu llyfryn poced sy'n cynnwys Coedwig Brechfa, Mynydd Llanllwni and Llanfihangel Rhos-y corn

 • Helpu'r siop leol gyda chreu casgliad o gardiau post

 • Helpu Parc Victoria gyda chreu calendr 2021

 • Cynnwys ardal Brechfa mewn ffilm tirweddau Mynyddoedd Brechfa(gweler Home Page)

The Cambrian Mountains Initiative is pleased to be able to work with the Brechfa Forest West Wind Farm Community Fund in 2021.

We'll be engaging with the community to see how we can be of support in this part of the Cambrian Mountains.

We have been working with this beautiful area since 2017 and have achieved the following:

 • Held community engagement events in 2018 and 2019

 • Included Brechfa and Llanllwni Mountains on the first ever Cambrian Mountains Visitor Map

 • Created a promoted walk with local business owner to the summit of Mynydd Llanfihangel Rhos-y-corn

 • Submitted a successful application for Dark Sky Discovery Site for Mynydd Llanllwni

 • Created a Dark Sky Guide that included Mynydd Llanllwni

 • Called with and discussed over the phone with some business

 • Organised for travel writer and podcaster to visit Brechfa during her seven-day journey in 2020

 • Visited Victoria Parc to discuss ideas and advise

 • Created a Pocket Guide to the Cambrian Mountains that included Brechfa Forest, Mynydd Llanllwni and Llanfihangel Rhos-y-corn

 • Helped the village shop create a series of postcards

 • Helped Victoria Park create a their 2021 calendar

 • Included Brechfa Forest in an amazing aerial film of the Cambrian Mountains(see Home Page)

5 Mynydd Llanllwni DSDS 19 bach.jpg

Image taken by Dafydd Wyn Morgan, Cambrian Mountains Project Manager 

on 28/09/2019 at 10:51 pm