Map Darganfod

Mynyddoedd Cambrian

Discover Cambrian Mountains Map

arrow&v

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
Tal-y-bont a Bont-goch

Tal-y-bont a Bont-goch

Tal-y-bont a Bont-goch

Wedi’u lleoli rhwng y mynyddoedd a’r môr, cynigia’r pentrefi yma fan cychwyn gwych i gerddwyr. Darganfyddwch y cymoedd a’r mynyddoedd yn cynnwys melinau a mwyngloddiau hanesyddol. Ewch i’r gogledd i ymuno â Llwybr Arfordir Cymru. Mae’n gartref i gymuned ffermio fywiog sy’n cynnal sioe amaethyddol flynyddol ym mis Awst.

Nestled between the mountains and the sea, these villages offer a fantastic base for walkers. Explore the historic mills and mines tucked into the valleys and mountains, or head north for the Wales Coast Path. It’s home to a vibrant farming community which hosts an annual agricultural show in August.

#cambrianmountains

 
 

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255