Map Darganfod

Mynyddoedd Cambrian

Discover Cambrian Mountains Map

arrow&v

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
Pontarfynach | Devil's Bridge

Pontarfynach | Devil's Bridge

Pontarfynach | Devil's Bridge

Dewch i weld y tair pont enwog a’r rhaeadrau anhygoel. Darganfyddwch chwedl y diafol a’r hen fenyw a mwynhewch y trên stêm ar hyd Cwm Rheidol. Dihangwch i dirwedd Cwmystwyth, Stâd yr Hafod a Chwm Elan. Cymuned Croeso i Gerddwyr.

Visit the world famous three bridges and spectacular waterfalls. Discover the legend of the devil and the old lady and ride the steam train through the scenic Rheidol Valley. Nearby, explore the beautiful landscapes of Cwmystwyth, the Hafod Estate and Elan Valley. A Walkers are Welcome community.

#cambrianmountains

 
 

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255