Map Darganfod

Mynyddoedd Cambrian

Discover Cambrian Mountains Map

arrow&v

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
Llanymddyfri | Llandovery

Llanymddyfri | Llandovery

Llanymddyfri | Llandovery

Mae Llanymddyfri’n dref farchnad sy’n ffynnu wrth sefyll mewn ardal wledig brydferth, mewn bro bryniog wrth ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’n fan cychwyn ardderchog i gerdded a beicio (ar ffyrdd ac ar y mynyddoedd) yn yr ardal gyfagos. Mae’r dwsin o ffyrdd newydd sy’ wedi eu graddio ar gyfer beicwyr yn cynnig rhywbeth i bawb.

Llandovery is a thriving market town situated in beautiful, rolling countryside on the edge of the Brecon Beacons National Park. It is an excellent base for walking and cycling (both road and offroad) in the surrounding area. Twelve new graded cycle routes offer something for everyone.

#cambrianmountains

 
 

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255