Map Darganfod

Mynyddoedd Cambrian

Discover Cambrian Mountains Map

arrow&v

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
Llanybydder

Llanybydder

Llanybydder

Mae Llanybydder yn dref farchnad hanesyddol wrth ymyl Afon Teifi. Ceir teithiau cerdded heddychlon gyda chyfle i wylio barcutiaid coch. Yn enwog yn rhyngwladol am ei farchnad geffylau misol. Mae hanes yr ardal yn cynnwys y Gaer Rhufeinig ac Eglwys Sant Pedr, sydd o darddiad canoloesol.

Llanybydder is an historic market town straddling the River Teifi, providing peaceful walks and the opportunity to watch red kites. Known internationally for its monthly horse fair. History of the area includes the Roman “Pen y Gaer” and St Peter’s Church which is of medieval origin.

#cambrianmountains

 
 

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255