Map Darganfod

Mynyddoedd Cambrian

Discover Cambrian Mountains Map

arrow&v

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
Llanidloes

Llanidloes

Llanidloes

Mae Llanidloes, y dref gyntaf ar Afon Hafren, yn dref farchnad llawn cymeriad gyda neuadd farchnad ffrâm bren (adeiladwyd tua 1600) sy’n ffurfio croesffordd y pedair prif stryd. Mae gan y dref bensaernïaeth ddiddorol, hanes a llawer o siopau annibynnol unigryw.

Llanidloes, the first town on the River Severn, is a quaint market town full of character with a timber framed market hall (built around 1600) forming the cross roads of the four main streets. The town has interesting architecture, history and many unique independent shops.

#cambrianmountains

 
 

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255