Map Darganfod

Mynyddoedd Cambrian

Discover Cambrian Mountains Map

arrow&v

Adventure Beyond (Pre-booking essential)

Hafod, Cwmystwyth, SY25 6DX
01239 612133

Big Sky Bushcraft

Trefeglwys, SY17 5QQ
07896 284890

Bryn Walking - Guided Walks

Newtown, SY16 2DR
07881 365169

Cambrian Mountain Walks

Devil's Bridge, Sy23 4BD
07966 947752

Cambrian Safaris

Llanafan, S|||Y23 4BD
01974 261425 / 07773 182001
Llanbedr Pont Steffan | Lampeter

Llanbedr Pont Steffan | Lampeter

Llanbedr Pont Steffan | Lampeter

Tref hanesyddol yw Llanbed ar lan Afon Teifi. Mae’n enwog am ei phrifysgol ac am fod yn fan geni rygbi yng Nghymru. Cynhelir g ˆ wyl fwyd arbennig, sioe amaethyddol ac Eisteddfod Rhys Thomas James yn yr haf. Ceir yma siopau amrywiol a mannau bwyta arbennig.

Lampeter is an historic town on the banks of the River Teifi. Home to the oldest university in Wales, it is also the birthplace of Welsh rugby. A food festival, the agricultural show and the Rhys Thomas James Eisteddfod are held during the summer. The town has many shops, cafes and taverns.

#cambrianmountains

 
 

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255