Croeso!

Diolch am ymweld â gwefan prosiect Dyfodol Cambrian Futures. Cewch wybodaeth yma am ein prosiect ac hefyd rhai o'n gweithgareddau diweddar yn wneud â thwristiaeth, nature a thirwedd a mwy.

Welcome!

Thank you for visiting the Dyfodol Cambrian Futures website. You'll find here information about the project and some recent activities to do with tourism, nature and landscape and more.... 

www.thecambrianmountains.co.uk

#cambrianmountains

VISIT THE CAMBRIAN MOUNTAINS.LATER.PLEASE DO NOT VISIT THE CAMBRIAN MOUNTAINS AT THIS TIME.                 

AVOID ALL UNNECEASSARY TRAVEL WITHIN WALES.

 

 

CORONAVIRUS/CORVID-19: LATEST VISIT WALES GUIDELINES:

HERE

Cambrian Mountains Initiative

Mae Menter Mynyddoedd Cambrian yn gorff sy'n cefnogi datblygiadau mewn cymunedau ar draws y rhan mynyddig yma o Gymru sy'n cynnwys ardal Pumlumon, Elenydd, Mallaen a Llanllwni/Brechfa.

The Cambrian Mountains Initiative is an organization that promotes development in the part of Wales that includes the uplands of Pumlumon, Elenydd, Mallaen and Llanllwni/Brechfa.

 

 

Dyfodol Cambrian Futures

Prosiect â ffocws ar gynyddu ymwybyddaieth o Fynyddoedd Cambrian ac i ymchwilio i'r syniad o gael statws swyddogol i'r rhan yma o Gymru.

A project to increase the profile of the Cambrian Mountains and research the opportunities that receiving official status would offer.

 

Cysylltwch
Contact

Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ymweld â'r dudalen yma. Ymunwch a ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Please contact us by visiting

this page. Join us too on the various social media channels.

 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Here's what happening on our Instagram page

#cambrianmountains

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255