Croeso!

Diolch am ymweld â gwefan Mynyddoedd Cambrian. Cewch wybodaeth yma am natur, treftadaeth a llwybrau yn ogystal a'r wybren dywyll a chynyrch lleol.

Welcome!

Thank you for visiting the Cambrian Mountains website. You'll find information about the nature, heritage, trails as well as dark skies and local produce.

www.thecambrianmountains.co.uk

#cambrianmountains

A new variant of the virus that spreads more easily is now circulating everywhere in Wales.

You must:

👉stay at home

👉meet only the people you live with

👉work from home if you can

👉wear a face covering where required

👉wash your hands regularly

👉stay 2 metres from anyone you do not live with

All of Wales is in lockdown (alert level 4). What you need to do at alert level 4. https://gov.wales/alert-level-4

Self-isolate if you or anyone in your household has symptoms.

https://gov.wales/check-your-symptoms-see-if-you-need-coronavirus-medical-help

If you have symptoms get a test. https://gov.wales/getting-tested-coronavirus-covid-19

Please, please please stay at home unless leaving the house is absolutely necessary.

https://www.croeso.cymru/cy/coronafeirws

https://www.visitwales.com/coronavirus

Bydd yr adroddiad ar gael cyn bo hir.

The report will be available soon.

Cambrian Mtns landscape status discussio
Cambrian Mountains Initiative

Mae Menter Mynyddoedd Cambrian yn gorff sy'n cefnogi datblygiadau mewn cymunedau ar draws y rhan mynyddig yma o Gymru sy'n cynnwys ardal Pumlumon, Elenydd, Mallaen a Llanllwni/Brechfa.

The Cambrian Mountains Initiative is an organization that promotes development in the part of Wales that includes the uplands of Pumlumon, Elenydd, Mallaen and Llanllwni/Brechfa.

 

 

Gweithio Gyda'n Gilydd

Prosiect â ffocws ar gynyddu ymwybyddaieth o Fynyddoedd Cambrian ac i ymchwilio i'r syniad o gael statws swyddogol i'r rhan yma o Gymru.

A project to increase the profile of the Cambrian Mountains and research the opportunities that receiving official status would offer.

 

Cysylltwch
Contact

Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ymweld â'r dudalen yma. Ymunwch a ni hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Please contact us by visiting

this page. Join us too on the various social media channels.

 

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Here's what happening on our Instagram page

#cambrianmountains

© 2020 by Cambrian Mountains CIC

Prosiect Dyfodol Cambrian Futures Project

Pwllpeiran

Cwmystwyth

Aberystwyth

SY23 4AB         01974 282255